PROSEDUR PELAKSANAAN KESELAMATAN BONGKAR MUAT LPG DI MT.GAS PATRA 3

Mohammad Shohibul Anwar, Mochamad Hermawan, Saghita Mahasi

Abstract


Salah satu aktivitas yang dilakukan di atas kapal adalah proses bongkar muat. Tidak sedikit yang melakukannya tidak sesuai pedoman prosedur keselamatan yang baik, akhirnya terjadilah kecelakaan. Untuk itu, dalam kegiatan bongkar muat LPG harus sesuai prosedur pelaksanaan keselamatan agar meminimalisir terjadinya kecelakaan. Tujuan dari penelitian ini ialah ingin mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan keselamatan bongkar muat di LPG di MT.Gas Patra 3. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu hasil penelitian dipaparkan dengan kata-kata bukan angka-angka. Hasil penelitian yang didapat ialah mulai dari adanya kelengkapan dokumen bongkar muat, langkah-langkah prosedur pelaksanaan keselamatan saat proses muat LPG, dan langkah-langkah pengawasan keselamatan kerja

Full Text:

PDF (Indonesian)

References


Badan Diklat Perhubungan . (2000). International Safety Management Code.

Departemen Pendidikan Indonesia. (2015).Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Downard. (1970). Management Kapal. Jakarta : Fair Play Publication

Enchols dan Hasan Shadily. (1990). Kamus Inggris-indonesia, Jakarta: PT.Gramedia.

Handoko. (1987). Management Personalia dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta, :BPFE

Pedoman Penulisan Tugas Akhir Edisi II. Cirebon: LPPM AKMI Suaka Bahari Cirebon

Schutte. Kecakapan Pelaut untuk Pelayaran Besar. Jilid IV. Jakarta

Sudjatmiko.( 2007). Pokok-pokok Pelaran Niaga. Jakarta:Cv. Akademika

Wilson, Bangun. (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta:Erlangga
DOI: http://dx.doi.org/10.33556/jstm.v21i1.265

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Jurnal Sains Dan Teknologi Maritim Terindeks oleh :

Crossref logo  Crossref logo

 

SUPPORTED BY

View Jurnal Saintek Stats